Contact

Contact

Chúng tôi mua lại web truyenhay.com từ tháng 5/2020 và đang rà soát lại các nội dung truyện. Chúng tôi luôn cố gắng lọc và chỉ đăng những truyện có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện nếu có truyện nào có nội dung không tốt mà đang còn trên web, vui lòng báo chúng tôi biết, chúng tôi sẽ kiểm tra và biên soạn lại hoặc xóa bỏ truyện đó.

Các nội dung liên quan đến bản quyền cũng vui lòng báo cho chúng tôi biết.

Xin chân thành cảm ơn!

Để được phản hồi nhanh nhất, xin liên hệ:
Email: contact@truyenhay.com
Facebook: https://www.facebook.com/truyenhay.com.
For a faster response please contact us:
Email: contact@truyenhay.com
Facebook: https://www.facebook.com/truyenhay.com.

Planning a trip to Vietnam? This is absolutely everyting you need to know when planning a trip to Vietnam - Visas, weather, flights, currency exchange, budget, itinerary and more. Please visit the blog vietnam visits such as best places to visit in dalat, war remnants museum for sure you will have the best trip with above information.

loading...
DMCA.com Protection Status