Điểm thưởng dành cho tohaitrieu

 1. 15
  Thưởng vào: 14/2/17

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 18/11/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 5/11/16

  Somebody Likes You

  Woho! Bạn đã nhận được 1 Like. Còn 999 Like nữa bạn sẽ trở thành Top 500 MDS Reviewers và nhận Voucher mua sách 250K.

 4. 10
  Thưởng vào: 11/10/16

  Can't Stop!

  Woho! Bạn đã đăng được 100 bài viết. Còn 150 bài nữa bạn sẽ trở thành Top 500 MDS Reviewers và nhận Voucher mua sách 250K.

 5. 5
  Thưởng vào: 9/10/16

  Keeps Coming Back

  Woho! Bạn đã đăng được 30 bài. Còn 230 bài nữa bạn sẽ trở thành Top 500 MDS Reviewers và nhận Voucher mua sách 250K.

 6. 1
  Thưởng vào: 18/9/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.