New Showcase Comments

  1. VianCo
    Bút pháp miêu tả của bậc thầy. Tiếc là truyện của tác giả xuất bản ở ta không nhiều.
  2. VianCo
    Tác giả có cách kể chuyện lôi cuốn. Nhưng câu chuyện chỉ phù hợp với các bạn trẻ độ dưới 20 tuổi.
  3. VianCo
    Quyển của Đông A có tranh minh họa bối cảnh trông thu hút hơn.