New Showcase Comments

  1. Nguyễn Chơn Cảm
    [AD duyệt em với, em muốn chia sẻ giá trị đến mọi người] Con đường nào nhanh nhất để đến thành công? Hàng ngày chúng ta vẫn luôn không ngừng học hỏi, chúng ta học được từ thầy cô, từ đồng nghiệp, người thân,... Nhưng vô tình chúng ta lại lãng...